Mulen Suburb
Jennifer Hayashida

grow filthimmel mischief breeze

unseemly rain-swim dugg in luften 

prickiga and kalla pinpricks meet naked

lilytight forest mat           jordig starmark

birches resist, become loja spjärnar again

we “stretch our benen” och hoppas for storm

irresponsible excuseweather

längtan for Alfapet, kaffe, videofilm

wallpapered tv-realities

even testbilden stimulerar senses

and we smallsleep med covers in soffan

 

nedhukad in the heather              snabbkiss

afraid för rumpants         barr in underpants

cityshod skogsamateurs som kick svamp

och mossa from jorden, forget fröken’s cautions (ca.1984):

“It tar hundratals of years for mossa att grow.”

ofrivilliga forestfoxes saknar sense of pastorala

promenader pick single lingon

en fist of rosiga bär forgotten i bilen rotten

inklämda in the backseat tillsammans med small change

och a petrified gummisnodd